Παρέμβασή μου στη μικτή ομάδα ελέγχου της Europol: «Απαραίτητη η δημιουργία ευρωπαϊκής αρχής κατά του ξεπλύματος “μαύρου” χρήματος».

Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες της 12ης Συνεδρίασης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol, στη Στοκχόλμη, στην οποία, από τη Βουλή των Ελλήνων, συμμετείχα ως βουλευτής και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.

Βασική ομιλήτρια της συνεδρίασης ήταν η Σουηδή Επίτροπος, αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις της Ε.Ε., κα Ίλβα Γιόχανσον, η οποία εστίασε κυρίως στον νέο Κανονισμό για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Εξέφρασα καταρχήν την υποστήριξή μου σε όλες τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε. για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα ανέφερα ότι τα οικονομικά είναι ζωτικής σημασίας για την αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων, την αποτροπή της εγκληματικότητας και την πρόληψη της διείσδυσής της στη νόμιμη οικονομία και στην κοινωνία. Γι’ αυτό –σημείωσα– είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία της Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα φιλόδοξο βήμα που σχετίζεται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Με αυτή μου την τοποθέτηση συμφώνησε απόλυτα και η Επίτροπος.

Αναφέρθηκα επίσης στην εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, χαρακτηρίζοντάς την ως μια μακρόπνοη διαδικασία που προϋποθέτει την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων και την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων. Η καταπολέμησή της –υποστήριξα– αποτελεί πολιτική προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και απαιτεί πολυεπίπεδη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων και οργανισμών.
Υπογράμμισα εξάλλου ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας τελούν σε συνεχή εγρήγορση, υπό το πρίσμα και των νέων δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί από την υπάρχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων προερχόμενων από την Ουκρανία και την παροχή της πρέπουσας αρωγής και προστασίας.

Τόνισα πόσο σημαντική και αποτελεσματική θα ήταν μια εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ρώτησα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σχετικά με την ίδρυση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, της νομοθεσίας που αφορά τα ηλεκτρονικά αποτυπώματα και γενικά για τις πιθανές νέες τεχνολογίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρώπη στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Η κα Yohansson απήντησε πως η προσπάθεια για τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής είναι σε εξέλιξη και πως νέα νομοθεσία ήδη προωθείται σχετικά με το οικονομικό έγκλημα. Η ιδέα είναι να μπορούν να κυνηγήσουν το χρήμα αποτελεσματικά (go after the money) και με νέους νόμους να καταφέρουν να το παγώνουν και να το κατάσχουν άμεσα δημιουργώντας πρόβλημα στο οικονομικό έγκλημα. Αυτή τη στιγμή μόνο το 1% του μαύρου χρήματος κατάσχεται οπότε η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Η συνεργασία και η εκπαίδευση είναι απαραίτητα για την επιτυχία όλης αυτής της προσπάθειας. Η νομοθεσία του ηλεκτρονικού αποτυπώματος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης έχουν φτάσει σε μια πρώτη συμφωνία. Στις περισσότερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος υπάρχει ηλεκτρονικό αποτύπωμα οπότε και αυτή η νομοθεσία είναι εξίσου σημαντική.

Περαιτέρω αναφέρθηκα στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Τόνισα την σημαντική συνεργασία που έχει η Ελλάδα με τις γειτονικές χώρες στο θέμα αυτό και ζήτησα να μάθω απευθυνόμενος στην κυρία Schmitt Συντονίστρια της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και στον κύριο Lecouffe αναπληρωτή Εκτελεστικό Διευθυντή Επιχειρήσεων της Europol αν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά την προστασία των θυμάτων του πολέμου της Ουκρανίας από διακινητές.

Η κα Schmitt εξήγησε ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά τους Ουκρανούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους ήδη από πέρυσι το Μάιο. Υπάρχουν στα κέντρα υποδοχής δικλείδες προστασίας αλλά βρίσκονται σε εγρήγορση εξίσου οι δικαστικές αλλά και οι αστυνομικές αρχές. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν μόνο 7 περιπτώσεις που ελέγχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες.

Ο κ. Lecouffe αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία της Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων πάνω στο θέμα αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα στα Δυτικά Βαλκάνια για την προστασία των θυμάτων παράνομης διακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για την Ανατολική Ευρώπη. Σχετικά με την Ουκρανία αλλά και τις γειτονικές της χώρες, υπάρχει προσωπικό επι τόπου που δουλεύει εντατικά για την προστασία των ανθρώπων αν και γενικά η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο. Βέβαια, είναι ανοιχτός σε προτάσεις για τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις.